0933 384 579
Máy nén khí ly tâm Thiết kế khí động học được thực hiện bằng phương pháp Computerized Fluid Dynamics (CFD), Tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí, thiết kế tinh gọn, vơtj qua  được các yêu cầu nghiêm ngặt của các công ty hàng đầu trong ngành ô tô, chất bán dẫn, sắt và thép, nhà máy lọc dầu, hóa dầu, tách khí và công nghiệp thực phẩm.